SUBVENCIONES

PROXECTO COLECTIVO PARA A CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DA FOO27A – SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO. SECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EMPREGO – DEPUTACIÓN A CORUÑA 2023


 

PROXECTO COLECTIVO PARA A CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS NO MARCO DE ACTIVIDADES MARISQUEIRAS SUSTENTABLES
“REMOCIÓN E ENMENDA DO SUSTRATO DOS AREAIS DE LOIRA E A MAGDALENA” (PE209B-2023-00024)


 

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS, DAS LONXAS OU ESTABLECEMENTOS AUTORIZADOS PARA A PRIMEIRA VENDA DE PRODUTOS PESQUEIROS E DOS LUGARES DE DESEMBARQUE, PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA
PROCEDEMENTO: PE209G – ANO CONVOCATORIA 2023


 

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS
DOS PORTOS PESQUEIROS, DAS LONXAS OU ESTABLECEMENTOS AUTORIZADOS PARA A PRIMEIRA VENDA DE PRODUTOS PESQUEIROS E DOS LUGARES DE DESEMBARQUE, PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE,
DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA
PROCEDEMENTO: PE209G – ANO CONVOCATORIA 2023


 

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS, DAS LONXAS OU ESTABLECEMENTOS AUTORIZADOS PARA A PRIMEIRA VENDA DE PRODUTOS PESQUEIROS E DOS LUGARES DE DESEMBARQUE,
PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE,
DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA
PROCEDEMENTO: PE209G – ANO CONVOCATORIA 2023


 

PROXECTO COLECTIVO PARA A PROTECCIÓN E RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS NO MARCO DE ACTIVIDADES PESQUEIRAS SUSTENTABLES MEDIANTE A RECOLLIDA DE RESIDUOS MARIÑOS
209F 2023/05

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A CONFRARÍA DEPESCADORES DE CEDEIRA DE 12 DE MAIO 2022


 

PROXECTO: “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE MARÍTIMA”


 

PROXECTO: “MEDIDAS DE SEGURIDADE FRONTE A COVID-19 NA LONXA DE CEDEIRA”

 


 

PROXECTO: “MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO NA LONXA DE CEDEIRA”

 


 

PROXECTO: “RECOLLIDA ACTIVA DE LIXO MARIÑO NOS BANCOS MARISQUEIROS DA CONFRARÍA DE CEDEIRA”

 

proxecto RECOLLIDA ACTIVA DE LIXO MARIÑO NOS BANCOS MARISQUEIROS DA CONFRARÍA DE CEDEIRA

 

PROXECTO: “CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE MARÍTIMA”

 


 


 

PROXECTO COLECTIVO PARA A REXENERACIÓN QUE PERMITA MELLORAR A PRODUCTIVIDADE DOS BANCOS MARISQUEIROS CON PROBLEMAS DE PERDA DE PRODUCIÓN E QUE CONTIBÚAN A UNHA MELLORA DA XESTIÓN E CONSERVACIÓN SUSTANTABLES DOS RECURSOS MARIÑOS

 


 

PROXECTO: “CEDEIXURA VISIBILIZACIÓN DA CALIDADE DIFERENCIAL
DA PESCA DE BAIXURA E DO MARISQUEO EN CEDEIRA”

 


 

PROXECTO COLECTIVO CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E RECUPERACIÓN DOS
RECURSOS MARISQUEIROS, PESQUEIROS E DO ECOSISTEMA MARIÑO MEDIANTE
ACCIÓNS NA RESERVA INTEGRAL MARÍTIMA PESQUEIRA DE CEDEIRA E NO
ÁMBITO TERRITORIAL DA CONFRARÍA DE CEDEIRA (PE209C-2021F-041)

 


 

PROXECTO: “MAR ARTESANAL «VISIBILIZACIÓN E FORMACIÓN PARA A PROFESIÓN DE REDEIRA NA VILA PESQUEIRA DE CEDEIRA» (GALP1-185)


 

PROXECTO: “MELLORA DA SEGURIDADE E PROTECCIÓN DOS TRABALLADORES E USUARIOS DO SECTOR PESQUEIRO”


 

PROXECTO: “MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DA AGRUPACIÓN DE MARISQUEO A PE DA CONFRARÍA”


 

PROYECTO COLECTIVO PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

 


PROXECTO COLECTIVO

“MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA FÁBRICA DE XEO DE CEDEIRA”

PE209G-2020/48

Expediente cofinanciado pola Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

Porcentaxe cofinanciado medida:75% FEMP – 25% Comunidade Autónoma

A Confraría de Pescadores de Cedeira viu aprobado o seu proxecto “MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA FÁBRICA DE XEO DE CEDEIRA” sendo subvencionado cunha porcentaxe do 100% de financiamento e cun importe de subvención de 507.700 €, cofinanciado nun 75% polo FEMP e nun 25% pola Comunidade Autonóma.

O Obxetivo xeral de dito proxecto consiste en conseguir a mellora da eficiencia enerxética da Fábrica de Xeo de Cedeira, conseguindo así un importante aforro enerxético a través das melloras que gracias a subvención se van realizar na mesma, o cal vai conlevar tamén un importante aforro económico.

Con este proxecto se conseguirá:

  • Reducir o consumo enerxético da instalación
  • Manter e optimizar a calidade dos servicios prestados.

Dito proxecto é de gran relevancia para a Confraría, xa que suporá A mellora de eficiencia enerxética da Fábrica de Xeo de Cedeira, e ademáis contribuirá a mellorar a calidade dos servicios prestados na mesma e nun aforro económico importante. 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2019

Proyecto colectivo PE209D2019

 

PROYECTO COLECTIVO SABORES DO MAR

 

PROYECTO “O SENTIR MARIÑEIRO”

Se trata de un proyecto encaminado a la mejora de la competitividad del sector pesquero mediante la promoción y la puesta en valor del modo de vida de los marineros, las artes que utilizan en sus labores cotidianas y los productos marisqueros y pesqueros de la Villa de Cedeira. Con un carácter integrador y colaborativo, presenta actividades que ponen de manifiesto la importancia de la cultura, el patrimonio y el respeto por el medio natural y marino, para conseguir que nuestra villa sea un referente turístico tanto, por la calidad del producto como por la tradición marinera y las actividades que, entorno al mar, se pueden desenvolver (lúdicas, divulgativas, formativas, gastronómicas…) poniendo en valor y dando a conocer la profesión y profesionalización del sector pesquero y marisquero y todo lo que la rodea. 

Con un carácter transversal, implica actores de diferentes sectores: pesca, gastronomía, turismo, deporte, cultura, medio ambiente… que, teniendo como punto de partida el mar, unen esfuerzos para que todo aquel que participe en las diferentes actividades y eventos del proyecto, puedan tener una visión real de lo que el mar y sus gentes suponen para nuestras vidas y de la necesidad de cuidar y preservar para las generaciones futuras, así como de la importancia del consumo responsable y del papel que las mujeres marineras tienen y tuvieron en las villas costeras.

Las actividades se dividen siguiendo la temática del propio proyecto: las artes de pesca y los pescados y mariscos que con ellas se capturan como parte fundamenta de la vida de nuestras gentes.

Ver actividades año 2018