Xeo

Precios Xeo (sen IVE)

SOCIOS: 50.00 €/TN

  • Fora de hora: 60 €/TN

NON SOCIOS: 75 €/TN

  • 60 €/TN se venden a pesca do día na lonxa de Cedeira.
  • Fora de hora: 85 € x TN

COMPRADORES: 60 €/TN

  • Fora de hora: 70 €/TN

 

MÁIS INFORMACIÓN: 615.561.755