Rape

Especie: Lophius budegassa.

O rape negro captúrase de forma artesanal con miños, trasmallo palngre e rascos. A súa pesca está suxeita a topes de captura, é unha especie tradicionalmente pescada e comercializada, alcanzando un precio medio-alto no mercado diferénciase polo sabor da súa carne, máis consistente e sabrosa no rape de barriga negra, o cal se soe refrexar no seu precio. Ten unha gran cabeza que se utiliza para caldos e fumets así como para elaborar salpicón.

Vive en augas moi profundas posado sobre o fondo mariño, nun rango de profundidade entre os 300 e os 1000 metros. Aliméntase de organismos que baican ó fondo a comer atraídos polo seu señuelo, polo que as súas presas soen ser peixes.