Travel-lift

TARIFAS TRAVEL – LIFT  (prezos sen IVE)

SUBIDA / BAIXADA SOCIOS NON SOCIOS
> de 7 metros de eslora 50.00 €
De 0 a 7 Toneladas 120.00 € 145.00 €
De 7 a 10 Toneladas 170.00 € 200.00 €
De 10 a 25 Toneladas 270.00 € 310.00 €
De 25 a 50 Toneladas 390.00 € 450.00 €
De 50 a 100 Toneladas 500.00 € 580.00 €

SUBIDA E BAIXADA (cobrarase segundo as toneladas que indique o travel)

SERVIZOS EUROS
De 0 a 7 TN 19.00 €
De 7 a 10 TN 31.00 €
De 10 a 25 TN 61.00 €
De 25 a 50 TN 97.00 €
De 50 a 100 TN 121.00 €

Estancia:

  • Socios: 1.00 € por cada metro de eslora ó día
  • Longas estadías a metade de prezo despois do 2º mes.
  • Non socios: 1.20 € por cada metro de eslora ó día.
  • Segunda subida no mesmo ano natural bonificado ó 50%.

Prezo carpinteiro: 25.03 €/hora

Teléfono de contacto: 615.561.755