Quenes somos

Pincha na imaxe para agrandala

A Confraría de Pescadores “Santa María do Mar” de Cedeira (A Coruña), é unha corporación de dereito público, dotada de personalidade xurídica e capacidade de obrar, para o cumplimento dos fins e o exercicio das funcións que lle están encomendadas, que actúa como órgano de consulta e colaboración coa Administración na promoción do sector pesqueiro e representa os intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector. 

Cada catro anos, a Confraría realiza unhas eleccións nas que se escoge a Xunta Xeral, Cabildo e, dos compoñentes da Xunta Xeral, sae escollido o patrón maior.

Contamos cunha veintena de mariscadoras e 62 embarcacións e na oficina, co seguinte organigrama: