Resumo interpretativo dá Consellería de Medio Ambiente sobre a aplicación dás medidas extraordinarias en materia de pesca fluvial en Galicia, con motivo dá crise do COVID-19

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=31608&name=DLFE-36820.pdf

Deixa unha resposta