Transparencia gal

Estatutos da Confraría de Pescadores de Cedeira

Orzamentos:

Orzamentos ano 2018

Contas anuais:

Orzamento ano 2014

Orzamento ano 2015

Orzamento ano 2016

Orzamento ano 2017