Venda de Pescada, Rape e Ourizo

Venda de Pescada, Rape e Ourizo

Porto Volanteiro por excelencia para a captura da Pescada (principal especie), ainda que tamén é un porto de desembarco de Rape, Polbo, e como non de Percebe. Pode consultar toda a información sobre os días de extracción do Percebe neste enlace. Pode consultar toda a información sobre os días de extracción do Ourizo neste enlace. Pode consultar toda a información sobre os días de extracción do Berberecho, Coquina e Caramuxo neste enlace.

Lonxa de Cedeira

Documentos necesarios para poder mercar:

  • Alta na Facenda
  • NIF/CIF
  • Aval Bancario
  • Certificado conta bancaria

Aval Bancario:   Galego    Castelan

Solicitude comprador lonxa:  Galego  Castelan

Estensión comprador lonxa:  Galego   Castelan

Autorización domiciliación recibos: Galego   Castelan